Taro kortos

Taro kortos

Didieji Arkanai

0 Kvailys
I Magas
II Žynė
III Imperatorė
IV Imperatorius
V Šventikas
VI Mylimieji
VII Vežimas
VIII Stiprybė
IX Atsiskyrėlis
X Likimo Ratas
XI Teisingumas
XII Pakabintasis
XIII Mirtis 
XIV Nuosaikumas
XV Velnias
XVI Bokštas
XVII Žvaigždė
XVIII Mėnulis
XIX Saulė
XX Pasaulis
XXI Teismas

Mažieji Arkanai

Lazdos   Taurės    Kardai      Pentakliai               

                               Tūzas
                                  2
                                  3
                                  4
                                  5
                                  6
                                  7
                                  8
                                  9
                                 10
                                Pažas
                                Riteris
                                Karalienė
                                Karalius