Mažųjų Arkanų skaičių reikšmės

Mažųjų Arkanų skaičių reikšmės

Mažieji Arkanai (toliau — MA), jų Taro kaladėje yra 56, kurių stuktūra labai panaši, analogiška kaip ir žaidimo kortoms. Yra keturios rūšys (mostys) kortų nuo tūzo iki 10, bei dvaro kortos Pažas, Riteris, Karalienė ir Karalius. Lyginant su žaidimo kortomis skirtumai būtų tokie: vietoje Valeto turime Pažą ir Riterį, ant kortų pavaizduotas ne kortos skaičių atitinkantis simbolių kiekis, o paveikslėlis, padedantis perprasti kortos reikšmę. Ir paskutinis skirtumas yra kitokie kortų rūšių pavadinimai: vietoje širdžių turime Taures, vietoje pikų — Kardus, vietoje būgnų — Monetas ir vietoje kryžių — Lazdas.style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1177617798950266"
data-ad-slot="4394383690">

Trumpai pasakysiu, kad kiekvienos mosties (rūšies) taro kortos kaip jau minėjau reiškia ir kalba apie tam tikrą veiksmą tam tikroje srityje. Taigi:

  • Taurių rūšies kortos simbolizuoja emocijas, nuotaikas ir santykius.
  • Kardai pasakoja apie mintis, bendravimą, planus ir konfliktus.
  • Monetos kalba apie finansinius reikalus, nuosavybę, fizinį kūną ir sveikatą.
  • Lazdos/Skeptrai vaizduoja veiksmus, judėjimą, darbą, pastangas.

Įsidėmėję ir žinodami ką reiškia kortų rūšis jau vien iš to galėsite ir tursite nemažai ką pasakyti apie ištrauktą kortą, ar vyraujančias kortas (kurių daugiausia iškrito dėlionėje (apie tai bus kitame straipsnyje), t.y. kurioje srityje ir apie ką, kokią pagrindinę problemą, rūpimą klausimą, sufleruoja kortos, o toliau jau detaliau kalbės greta esančios kortos.

Skaičiai taip pat turi savo reikšmes, su Mažaisiais Arkanais kaip ir aišku, Tūzai priskiriami 1, o kortos nuo 2 iki 10 yra sunumeruotos, dar dešimkes gali imti kaip 10 arba kaip 1, o dvaro kortos, vieni jų nepriskaičiuoja ir laiko kad jie skaičių neturi, o kiti juos numeruoja taip: pažas — 11, riteris — 12, karalienė — 13, karalius — 14. Taigi kiekvieno teisė pasirinkti jam labiau priimtiną sistemą.

Didžiuosiuose Arkanuose dažniausiai skaičiuojama tokia sistema kaip kad DA numerį sudedame, pavyzdžiui: Mėnulis (XVIII) — 18=1+8=9.   

Taigi pagrindinės skaičių reikšmės.

1. Aktyvusis vyriškasis pradas. Tai iniciatyvos skaičius. Vienetas simbolizuoja drąsą; be jo neįmanomas joks procesas (mistinė šio skaičiaus ypatybė – jis įeina į visų kitų skaičių sudėtį). Taro kortose vienetą atstovauja Tūzai. Tūzai kaupia didžiulę energiją – tai būsimoji forma: įvyksiantys veiksmai, kryptys, judėjimas. Tūzas ženklina kokios nors kelionės arba iniciatyvos pradžią. Kitaip tariant, tai pradinė energija, kurioje randasi įvairios formos. 
• Skeptrų tūzas – aktyvus kūrybinis laikotarpis. Tai, kas buvo užmiršta, staiga išnyra iš užmaršties ir išvysta dienos šviesą.
• Taurių tūzas – galingas jausmų proveržis. Jausmai liejasi per kraštus. 
• Kardų tūzas – didelių intelektinių laimėjimų pažadas. Pristatomi ilgamečių ieškojimų ar eksperimentų rezultatai. Tai didelė jėga, vienodai maitinanti ir meilę, ir neapykantą. 
• Diskų tūzas – materialinių ir finansinių reikalų klestėjimas. 

2. Pasyvusis moteriškas pradas. Reiškia dvejonę, svyravimą, dvilypumą. Čia svarbiausia kantrybė, laukimas. Dvejeto kortų paveikslai statiški, lyg sustingę; juose nėra jokio veiksmo. Dažniausiai herojus įstrigęs tarp dviejų pasirinkimo galimybių ir neįstengia judėti į priekį. Tai susimąstymo akimirka. Ir tik Taurių dvejeto personažai reiškia darnią sąjungą. 
• Skeptrų 2 – abejonės stabdo veiklą.
• Kardų 2 – jausminis ir fizinis sustingimas; nenoras matyti tikrovės.
• Diskų 2 – būtinybė spręsti kelias užduotis vienu metu. Greičiausiai tai materialūs rūpesčiai. 

3. Susijungimas. Visi trejetai reiškia pradinio vystymosi ciklo užbaigimą. Kortose tai naujos perspektyvos, tačiau tai tik tarpiniai laimėjimai. 
• Skeptrų 3 – nauja veikla, kuriai prireiks jau įgytos patirties.
• Taurių 3 – sunkių pastangų metas baigiasi – atėjo metas atsipalaiduoti, „nuimti derlių”. Įsimylėjėliams gali reikšti tam tikro santykių etapo pabaigą – tarkime, iš paviršutiniškų santykių pereiti į rimtesnius įsipareigojimus (sužadėtuvės).
• Kardų 3 – iliuzijų pabaiga. Begaliniai šalto proto svyravimai drasko širdį. Visi įvykiai netikėti: staigus įvykis, netikėta santykių pabaiga, staigus darbo netekimas).
• Diskų 3 – darbų aptarimo pabaiga: atėjo metas aptartus projektus įgyvendinti. Bendradarbiavimas. 

4. Stabilumas. Dvi susijungusios priešybių poros veikia kartu ir kuria darnią vienybę. Tai stabtelėjimas po audringo trejeto veržimosi. Trejeto dinamiką keičia ketverto ramybė (tačiau ji laikina). Jau galima pasidžiaugti pirmais darbo rezultatais. Kortų paveikslai statiški: jie perteikia tik būseną, o ne veiksmą. 
• Skeptrų 4 – išbandymų pabaiga: jų įveikimas.
• Taurių 4 – santykių atšalimas. Po intensyvių jausmų ateina nuobodulys ar nusivylimas.
• Kardų 4 – laikina ramybė ir neveikimas. Tai atoslūgis po neseniai įvykusios kovos, kuriai reikėjo nemažai pastangų. Reikia pasiruošti priimti atsiritančią naują bangą ir atsigauti. 
• Diskų 4 – nieko neveikimas pasiekus tikslą. Nenoras paleisti materialinių gėrybių ar praeities. 

5. Veiklumo bei aktyvumo skaičius. Tai kova ir praradimai. Taurių ir Diskų penketai reiškia sielvartą, praradimus, o Skeptrų ir Kardų – prieštaravimus bei kovą. 
• Skeptrų 5 – nesutarimai. Konkurencija.
• Taurių 5 – išsiskyrimas. Gedulas. Apgailestavimas dėl praeities.
• Kardų 5 – pergalė, neteikianti džiaugsmo.
• Diskų 5 – materialūs rūpesčiai. Apleistumo ir nereikalingumo jausmas.style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1177617798950266"
data-ad-slot="4394383690">

6. Tobulas skaičius. Dviejų kontrastuojančių elementų ryšys. Tai atoslūgis po dramų ir karų, taikos arba pergalės pasiekimas. Personažai skina praeities veiksmų derlių. Senų procesų užbaigimas. 
• Skeptrų 6 – apgintos pozicijos atneša pripažinimą. Tai neatsitiktinė sėkmė, bet didelio darbo rezultatas.
• Taurių 6 – netikėtas likimo apdovanojimas už įdėtas pastangas. 
• Kardų 6 – praeities atsisakymas: blogiau nei buvo, jau nebegali būti!
• Diskų 6 – protingos investicijos praeityje leidžia pagaliau pasidžiaugti rezultatais. Bet bus paskirta tik tiek, kiek šiuo metu reikia. Tai ne pertekliaus korta. 

7. Dieviškos ir dangiškos darnos derinys. Kortose tai vienišas, bet aktyvus personažas. Jo gyvenimo būdas yra sąmoningai pasirinkta vienatvė. Tai veiklumo, apsisprendimo laikotarpis žmogaus gyvenime. 
• Skeptrų 7 – tai, kas buvo pasiekta, nėra amžina. Dabar vėl tenka ginti savo tiesas bei pozicijas. 
• Taurių 7 – gyvenimas iliuzijų pasaulyje. Siūloma daug variantų, tačiau reiktų rinktis vieną variantą iš dviejų. 
• Kardų 7 – pasitraukimas iš situacijos į nežinomybę. 
• Diskų 7 – dar ne metas atsipalaiduoti – reikia apmąstyti, ką daryti su finansine sėkme, pelnu. 

8. Teisingumo, stabilumo skaičius. Kortose tai lėtas, bet užtikrintas procesas. Tai troškimas pažinti, noras palikti praeitį ir užsispyrimas siekiant tikslų. 
• Skeptrų 8 – po ramaus laikotarpio atėjo metas veikti, kurti planus. Greitas darbų užbaigimas. Idėjos veja viena kitą. 
• Taurių 8 – kelionė iš įprastų gyvenimo sąlygų į nežinomybę. 
• Kardų 8 – ėjimas be tikslo nežinomybės link. Ir dar su kliūtimis. 
• Diskų 8 – pasitenkinimas darbu, pačiu planų vykdymo procesu. 

9. Tai užbaigimo, užsidarymo ženklas. Kortose tai irgi stadija, artėjanti prie kulminacijos. Vaizduojami vieno personažo portretai. 
• Skeptrų 9 – tvirtas apsisprendimas, aiškumas. Senos žaizdos atgyja tam, kad jas įveiktume.
• Taurių 9 – norų išsipildymas. Laikas pamiršti rūpesčius.
• Kardų 9 – visiškas pasidavimas sielvartui.
• Diskų 9 – mokėjimas džiaugtis gyvenimo ir jo teikiamomis gėrybėmis. Užsitarnautas dvasinis tobulumas – dėl jo daug dirbta.

10. Rezultatas, aukščiausias vystimosi laipsnis. 
• Skeptrų 10 – dideli įsipareigojimai, gal net ne pagal galimybes.
• Taurių 10 – ilgai laukti jausmai išsiskleidžia; laimingas šeimos gyvenimas. 
• Kardų 10 – gyvenimo pabaiga. Miršta paskutinė viltis ar idėja.
• Diskų 10 – laimingo ir turtingo gyvenimo pilnatvė. Kelių kartų egzistavimas po vienu stogu.

Apibendrinant skaičių reikšmes, galima stebėti tam tikrą žmogaus pažinimo kelią. Mažojo arkano kortų nuo Tūzo iki dešimtuko seką galima suvokti kaip žmogaus augimo ir brendimo pakopas, kurioms skirtos atskiros kortos. 

 

tarot>

Author Details
Sveiki, aš mirtingasis! Aš tarot skaitytojas ir rašytojas. Mano vietovardžiai mirtisee / anima / tarot vedma. Aš sukūriau raganą, norėdamas ištirti naujus būdus skaityti tarotines korteles, dokumentuoti asmeninę kelionę tarot ir padėti jums rasti savo kelią su savo kortelėmis. Čia sužinosite daugiau, arba pasimokykite į Twitter @gamintą!