Trumpos DA kortų reikšmės

Kaip jau žinoma, Taro kortų kaladėje yra 22 Didieji Arkanai (toliau — DA) arba dar vadinami Vyriausieji Arkanai ir 56 Mažieji Arkanai (toliau — MA).
Okultiniu požiūriu Didžiųjų Arkanų archetipai atspindi Visatos santykių schemas, Aukščiausiųjų jėgų ir žmogaus ryšius, mentalinio, astralinio ir fizinio planu sąveikos schemas. Manoma, kad senovės išminčiai, vartodami šiuos simbolius ir ženklus, bandė apibrėžti dvasinį žmogaus kelią, daugelypę savojo “Aš” išraišką Visatoje. 

Visą dvidešimt dviejų Arkanų seką (trumpai) galima būtų perskaityti ir traktuoti taip (be abejo, skirtingi autoriai kitaip suvokdami taro struktūrą pateikia savo traktavimo variantus): style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1177617798950266"
data-ad-slot="4394383690">

«Žmogaus gera valia (I), įgijusi būtinų žinių (II) ir pasireiškusi konkrečiu veiksmu (III), turi rasti būdą realizuoti save (IV), darydama gerus darbus, mokydamasi ir tikėdama aukštesniųjų jėgų pagalba (dievu (V). Išmintingas teisingo kelio pasirinkimas (VI) atneša pergalę (VII). Tikra pergalė pasiekiama proto ir jausmų balanse — teisingume (VIII) ir apmąstymų vienatvėje (IX) dėka. Visa tai vyksta besisukant dėsningam likimo ratui (X), kuris tai pakelia, tai nuleidžia žmogų. Žmogaus dvasios jėga (XI), kuria suteiks savanorišką auką (XII), nugalės net pačią mirtį (XIII). Šis susitaikymas su likimu, dvasios įgyta harmonija (XIV), suteiks galimybę mesti iššūkį netgi pačioms tamsiausioms egzistencijos išraiškoms — Šėtonui (XV), ir kiekvienoje nelaimėje (XVI) žmogus sugebės įžvelgti Vilties ir tikėjimo Žvaigždę (XVII), kuri spindės pro apgaulės, baimes ir melą (XVIII). O pasiekta žemiška ir vidinė laimė (XIX) bus šių siekių rezultatas — kelio pabaiga ir dievo teismas (XX), po kurio seks tikslo pasiekimas — Kosminė Sąmonė (XXI). Antra vertus, žmogaus kvailumas, dvasios nebranda ir klaidos kelyje (O), nuo kurių niekas nėra apsaugotas, gražins žmogų vėl į kelio pradžią.» 

Pirmosios I — VII kortos atstovauja asmenybės intelektui ir mąstymui (fizinis planas); 


 

 

 

 

 

 

Tolesnės VIII — XIV — atspindi moralę ir dorovę (sielos planas); 


 

 

 

 

 

 

Trečiasis Didžiųjų Arkanų septynetas atstovauja žmogaus lemtingiems gyvenimo įvykiams (dvasinis planas). 


 

 

 

 

 

 

Taro kortų DA ne tik kuria žmogaus ateities, praeities ir dabarties simbolinį paveikslą, bet kartu įspėja ir moko, padeda tobulėti dvasiškai. Išmokti suprasti DA paslaptis — tai suprasti save ir mus supantį pasaulį, o tam reikalingas nuodugnus šių Arkanų studijavimas. 

0. Kvailys — Svarbūs sprendimai, sėkmingos galimybės. 
I. Magas — Virtinė planų, manija, beprotybė. 
II. Žynė — Slaptos žinios, magija. 
III. Imperatorė — Galimybių realizavimas,abipusė meilė. 
IV. Imperatorius — Tėvas,sumanymų igyvendinimas. 
V. Šventikas — Tradicinis problemų sprendimas. 
VI. Įsimylėjeliai — Teisinga išeitis, pilnametystė. 
VII. Vežimas — Proto triumfas, kelionė 
VIII. Jėga — Galingumas, dvasinė meilė. 
IX. Atsiskyrėlis — Vienatvė, vidinis pasaulis. 
X. Likimo ratas — Cikliškumas, monotonija. 
XI. Teisingumas — Teisinei reikalai, valdžia. 
XII. Pakabintasis — aukos vaidmo, liga. 
XIII. Mirtis — Naujas etapas, vidinis atgimimas 
XIV. Saikingumas — Prisitaikimas, stabilumas. 
XV. Velnias — Klaidos, pasekmės dėl baimės. 
XVI. Bokštas — Katastrofa, laikini nesklandumai. 
XVII. Žvaigždė — Viltis, atsinaujinims. 
XVIII. Mėnulis — Apgaulė, naktiniai košmarai. 
XIX. Saulė — Triumfas, laimė, sveikata 
XX.Paskutinis Teismas — Prisikelimas, atsinaujinimas, pasveikimas. 
XXI. Pasaulis — Užbaigimas, laiminga pabaiga.

Bendros reikšmės 

Kvailys. Karminė korta, simbolizuojanti pradžią, naują žingsnį. Pradžia, naujumas, nustebimas, kvailumas, ekstravagantiškumas, vidinės disciplinos nebuvimas, naujos galimybės, materialių problemų ignoravimas, svarbių aplinkybių užmiršimas, noras eksperimentuoti, vaikiškas idealizmas, savikritikos nebūvimas, manija, susitikimas, vakarėlis, impulsas, įkvėpimas, nerūpestingumas, drasumas, nepriklausomybė, kūrybinis apmastymas, nekantrumas, kelionės pradžia. Didžiųjų arkanų aplinkoje nurodo kokį sprendimą reikėtu priimti, arba simbolizuoja naujo gyvenimo etapo pradžią.

Magas. Veikimas, iniciatyva, atsakomybės ėmimasis už save ir kitus, apsukrumas, gebėjimas įtikinti kitus, sėkmė, mokėjimas gražiai kalbėti, rašyti, mokslai, kvalifikacijos kėlimas, gabumai, bendravimas, intrigos. Kurybiniai gebėjimai, naujų įdėjų paieškos, kryptingumas, išradingumas, domėjimasis pasauliu, originalumas, spontaniškumas, valios jėga, stiprus charakteris, savęs ir savo galimybių pažinimas, intelekto jėga, gebėjimas prisitaikyti prie naujų sąlygų.

Žynė. Intuicija, faktai, emocijų nebuvimas, pasąmonė, padidėjęs jautrumas, mediumo (tarpininko) sugebėjimai, užslėpti faktoriai, slapti užsiėmimai, slaptos žinios, paslaptys, tyla. Sentimentalumas, viltis, tarnystė, subtilumas, platoniška meilė, mokslai, apmokymas, draugystė, bendradarbiavimas, paslapties paieškos, kuryba, teisingumas, gebėjimas nesavanaudiškai mylėti.

Imperatorė. Imperatorė jums praneša jog patekote į derlingą žemę kuri labai tinkama augimui ir viso kas nauja vystimuisi. Ši korta reiškia kurybinį procesą, gyvybinių jėgų pakilimą ir naujovių pradžią. Augimas, vystimasis, pokyčiai, jusliškumas, jautrumas, aistra, emocijos, motiniški instinktai, rūpestis, meilė, vaisingumas, brandumas, jėga, grožis, išmintis, taika, prabanga, prakticizmas, savarankiškumas, nepriklausomybė, ramybė, geras skonis, grožio pojūtis.

Imperatorius. Stabilumas, tvarka, struktūra, intelektas, pasiekimai, nepriklausomybė, brandumas, ramybė, tiesmukiškumas, garbės kodeksas, disciplina, suderinta sistema, valdymas, racionalumas, nuoseklumas, stabilumas, valdžia, valia, erdvės struktūrizavimas pagal save.

Šventikas. Sąžinė. Supratimas, dvasinės paieškos, tikrumas, aukšti tikslai, idealai, suverenitetas, gebėjimas įtikinti, moralė, geras patarimas, įkvėpimas, dvasinis vadovas, mokytojas. Tradicinis — konservatyvus požiūris, ortodoksinis požiūris į tikėjimą, išsilavinimas (dažniausiai aukštasis), šeima, giminė, religija, tradicijos, bendri veiksmai (dažniausiai susieti su tradicija, apeigom). Sekimas viena vienintele idėja.

Įsimylėjeliai. Pasirinkimas, meilė, laimė, erotika, jausmingumas, harmonija, aistra, troškimai, reikalavimai, supratimas, ryšiai, draugystė, teisingas pasirinkimas, partnerystė, patrauklumas, grožis, įveikti sunkumai, laisvė rinktis, kaip liepia širdis, ištikimybė, tikėjimu pagrystas optimizmas – viskas eina į gerą; meniniai gabumai; estetika; abipusė trauka;

Vežimas. Jėga, Garbės troškimas, aktyvumas, aktyvus kryptingas tikslo siekimas, sėkmė, pasitykėjimas savimi, valios jėga, džiaugsmas, optimizmas, instinktai, laisvė, pasiekimai, triumfas, pergalė, kelionė, informacijos gavimas, laiškas, telegrama, perdėtos pastangos, ekspansija, judėjimas, pozityvi motyvacija.

Jėga. Fizinis aktyvumas, pergalė, pasitykėjimas savimi, situacijos kontrolė, pozityvus mastymas, dvasinė ir fizinė jėga, energija, ištvermė, žemų instingtų nugalėjimas, valios jėga, kurybinai gabumai, hobis, fizinis darbas, sportas.

Atsiskyrėlis. Vienatvė, askezė, atsigrežimas į save, ezoterika, išmintis, apdairumas, uždarumas, duomenų nuslėpimas, išdavystė, korupcija, užsiskleidimas savyje, išlaukimas, laikinas atsitraukimas, atsiribojimas nuo veiklos, sveikas protas.

Fortūnos ratas. Gyvenimo tėkmė, pokyčiai vedantys link pozityvo, naujas ciklas, posūkis, nauja žinia, realybė, dabartis, pozityvus gyvenimiškų vertybių persiketimas, lemiami sprendimai ir poelgiai, apdovanojimai ir galimybės, sėkmė, likimo malonė, visatos ciklai.

Teisingumas. Karminė korta, reiškianti — ką pasėsi tą ir pjausi. Karma, Teisingumas; visuotinis įstatymų viršenybės (teisingumo) pasireiškimas, lygsvara, aiškumas situacijoje, protingas palankus sprendimas, palankus nuosprendis, intelektas, gera pradžia, kompensacija, harmonija, išmintingas patarimas, vedybinis susirašymas.

Pakabintas. Krizė, situacijos priėmimas tokios kokia ji yra. Sąstingis, permąstymas, vertybių pervertinimas, prioritetų perstatymas, privalomų veiksmų atlikimas. Patekimas į spąstus, perversmas (dažniausiai vidinių vertybių skalėje), sąmonės vystymas, netikras atsižadėjimas, išbandymas tikėjimu, dvasinis brendimas, pasiaukojimas vardan aukštesnio tikslo, charakterio kompleksai, energijos nebuvimas, ligos, kitoks požiūris į situaciją, gyvenimo išbandymai, įžvalgumas, atskyrimas tikro nuo netikro. Pareigų ar pažadų vykdymas.

Mirtis. Karminė korta, reiškianti pabaigą. Pabaiga, tam tikro gyvenimo etapo užsibaigimas, perėjimas į kitą būseną — atsisakant prieš tai buvusio gyvenimo būdo. Atsisveikinimas, skausmas, išsiskyrimas, kardinalūs pokyčiai, persitvarkymas, transformacija, atgimimas, sugriovimas, iširimas, nuosmukis, išsekimas, netektis, išlaisvinančios permainos, kartais – žmogaus mirtis (giminaičio, šeimoje). Suvokimas jog viskam ateina pabaiga.

Saikingumas. Angelas sargas. Pusiausvyra, harmonija, saikingumas, laimė, sveika nuovoka, sąmoningumas, kantrumas, stiprūs stabilūs ryšiai, atjauta. Skaista, susilaikymas, bustas, ramybė, taika, pastovumas, kruopštumas, atsargumas. Jėgų, pinigų, laiko taupymas, praktiškumas, apgalvoti veiksmai ir sprendimai. Stabilus darbas, reguliarus atlyginimas.

Velnias. Žemesnieji instinktai, stichinė jėga, piktnaudžiavimas valdžia, baimės, patekimas į priklausomybę, gundymai išduoti sielą, geismas, godulys, pavydas, prievarta, žalingi įpročiai. Nežinomos kliūtys, priešiška aplinka, prievartos naudojimas. Dvasinis aklumas, materialumas, išdavystė, apsėdimas, žvėriškas seksas. Nepateisinta rizika. Sąmoningai sukuriamos kliūtys, arba situacijos vedančios link rimtų priklausomybių, pvz. paskolos ėmimas.

Bokštas. Proto sukurtų ir egoizmu pagrįstų sistemų ar santykių sugriuvimas, išbandymas per egoizmo sumažinimą, netikėtas patikrinimas, egzaminas, karti tiesa, išsilaisvinimas, nepriklausomybė, proveržis, lūžis, sąmoningumo augimas, katastrofa, senų struktūrų laužymas, sąmonės pasikeitimas, nusivylimas, nuoskauda, apgaulė, iširimas, sugriovimas, įkalinimas, žlugimas, avarija, sudaužytos viltys.style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1177617798950266"
data-ad-slot="4394383690">

Žvaigždė. Viltis, Tik-ėjimas, naujo tikslo siekimas, išgyjimas, pasitikejimas savimi, entuziazmas, tyri ketinimai, Vienovė, gyvybinė jėga, atsinaujinimas, atjaunėjimas, optimizmas, puikios perspektyvos, laikina netektis, laikinas nepriteklius, ateitis, užtikrintumas rytojaus diena, talentai, norai, svajonės.

Mėnulis. Sapnai, pranašiški sapnai, košmarai, pasąmonės vaizdiniai, nuojautos, intuicija, magija, iliuzijos, pagundos, paslaptis, fantazijos, baimės, netikrumas, atvėsimas, artėjančių permainų pojūtis. Slapti tikri arba menami priešai, pavojaus grėsmė, tamsa, apgaulė, okultinės jėgos, neaiškumai, sužavėjimas, iliuzijos. Korta įneša paslaptingumo į situaciją. Galimos klaidos, tamsios jėgos, apkalbos, priešiškumas. Nežinomybė, tamsa, susitikimas su baime, instingtų prabudimas.

Saulė. Gyvybė, šviesa, energija, aktualumas, laisvė, džiaugsmas, naivumas, laimė, klestėjimas, atvirumas, vaisingumas, optimizmas, plati natūra, pasitykėjimas kitais ir savimi, išorinis blizgesys, sėkmė, palankios salygos. Materialinė gerovė, sėkminga, laiminga santuoka. Gyvumas, pasitenkinimas, šiluma, šviežumas, vadovavimas, valdžia, sėkmingas gyvenimo laikotarpis, išgertuvės, šventimas.

Paskutinis Teismas. Aplinkybių pasikeitimas, dėsningas judėjimas išsilaisvinimo link, atsinaujinimas, išeitis, teisingas sprendimas, atsargumas suvokiant situacijos rimtumą, prisikėlimas iš numirusių, atgimimas tiesiogine to žodžio prasme, gėrio pergalė, gimdymas be skausmo. Atsiplėšimas nuo to kas atgyventa, derliaus nuėmimas, brandumas, transformacija, augimas, laisvė, dvąsinis tobulėjimas, nauja pradžia.

Pasaulis. Užtikrinta sėkmė, sėkminga pabaiga, vietos pakeitimas, visinis stabilumas, harmonija, išsilaisvinimas, triumfas. Tikslo pasiekimas, galutiniai rezultatai, apdovanojimas, puiki sveikata. Užpelnyta pagarba, kelionės užsienin, emigracija, skrydis su lėktuvu. Vienovė, integracija, sintezė, paveldėjimas. Sugrįžimas, gyvybingumas, balansas, atsakingumas, savęs pažinimas, sintezė, išgijimas, prasmės radimas, užbaigimas. 

Trumpas Taro kortų aprašymas...

O — Kvailys — pirminio impulso korta. Rodo situacijos pradžią, neapgalvotus ir ekstravagantiškus poelgius, vaikiškumą, lengvabūdiškumą, nerūpestingumą ir nemokėjimą valdyti savo instinktų. 

Apversta korta. Praregėjimo pradžia, savęs ir aplinkinio pasaulio naujas įvertinimas. Noras kažką keisti. Kartai rodo nekaltas klaidas.
I — Magas — meistriškumo korta. Rodo valią ir aukštą profesionalumą, sugebėjimą paversti situaciją pavaldžia sau. Taip pat rodo energijos koncentraciją ir savirealizaciją. Dažnai simbolizuoja gudrų, ryžtingą žmogų, turintį gerą intuiciją, sugebantį išspręsti bet kokias problemas. 
Apversta korta. Siplna valia, nesugebėjimas valdyti situacijos, nepasitikėjimas, žinių bei kompetencijos stoka.II — Žynė — slaptų žinių ir intuicijos korta. Suteikia tam tikrą slaptumą, vidinę šerdį, pasitikėjimą, savarankiškumą, nepriklausomybę. Tai stiprių moteriškų pradmenų korta. 
Apversta korta. Intuicijos nebuvimas ir tariamas supratimas. Neįžvalgumas bei neigiamų moteriškų savybių pasireiškimas.III — Imperatorienė — slapto potencialo ir pozityvių moteriškų savybių korta. Rodo dideles galimybes. Aktyvumas ir vaisingumas, idėjiškumas, dvasingumas, grožis, jausmingumas ir meilė. Rodo moterį, mielą visomis prasmėmis. 
Apversta korta. Estetikos ardymas, dvasingumo nebuvimas, grubumas, nevaisingumas, nesugebėjimas realizuoti to, kas sumanyta.IV — Imperatorius — socialinio lyderio korta. Rodo valdžią, sugebėjimą žmones ir jų nuomones padaryti pavaldžias sau. Pripažinimas, aukšta padėtis visuomenėje, finansų pastovumas, valdymas. Taip pat gali būti siejama su parama ir užtarimu. Rodo stiprų, valingą žmogų. 
Apversta korta. Anarchija, despotiškumas, parodomoji lyderystė, didybės manija. Gali būti nepripažintas herojus ar nuverstas lyderis.

V — Žynys — kelio taisymo korta. Rodo aplinkybes ar asmenį, kuris gali nukreipti tinkama kryptimi. Naudingas patarimas, pagalba, apsauga, užtarimas. Dažnai rodo vedybas ar susitikimą su mokytoju. 
Apversta korta. Pasirinkto kelio klaida, nepasiruošimas priimti svetimą pagalbą. Kraštutinumai. Per didelis sekimas dogmomis, potraukis pažeisti draudimą. Negeras patarimas. Santuokos negalimumas.

VI — Mylimieji — pasirinkimo korta. Pataria nesivyti dviejų zuikių vienu metu. Dažnai rodo dvilypią padėtį, meilės trikampius bei bandymą «išsėdėti ant dviejų kėdžių». Stumia į aistras ir išbandymus. Taip pat gali reikšti šiltus gražius jausmus, Meilę. 
Apversta korta. Abejonės ar krimtimasis dėl priimto sprendimo; Meilės ir partnerystės praradimas.

VII — Vežimas — pergalės korta. Rodo sėkmingą tikslų pabaigą, bet kokios situacijos pagerėjimą, sėkmę, jėgą, drąsą, triumfą, garbę, sveikatą. Gali būti kelionė arba poilsis po ilgos «kovos». 
Apversta korta. Nelauktas žlugimas, paklusnumas, pavaldumas, praradimai. «Pozicijos perdavimas», negarbinga pergalė, nekontroliuojamos emocijos.

VIII — Teisingumas — pusiausvyros radimo korta. Rodo sėkmingą reikalų tvarkymą, proto pergalę prieš emocijas, harmoniją, objektyvumą. Kartais gali simbolizuoti teisinius procesus. Sutarčių ir santuokos sudarymą, oficialių dokumentų įforminimą. 
Apversta korta. Balanso ir įstatymo pažeidimas. Neteisingumas. Problemos su oficialiomis institucijomis. Šantažas ir išankstinis nusistatyma

IX — Atsiskyrėlis — vienatvės ir Mokytojo korta. odo pasišventimą, pasitenkinimą savimi, atsargumą, dvasingumą, nepriklausomybę nuo visuotinių idėjų ir moralės normų. Prieglobstis galintiems perimti Mokytojo patirtį. Prašviesėjimas. 
Apversta korta. Priverstinė vienatvė, susvetimėjimas, nesupratimas, grėsmės bei padėties «vienas prieš visus» jautimas. Kartais tiesos, visuomenėje nusistovėjusių moralės normų ignoravimas ar net keitimas.

X — Laimės ratas — sėkmės korta. Šviesi gyvenimo juosta. Rodo pasisekimą, rimtas geras permainas, aplinkybes, kurios Jums naudingos. Korta pataria mylėti šį momentą. 
Apversta korta. Judėjimas ratu į apačią, pasisukimas į pablogėjimo pusę. Nesėkmių laikotarpis. Bet neverta nusiminti — ratas vis juda, esama padėtis laikina.

XI — Jėga — dvasios jėgos korta. Rodo galimybę nugalėti bet kokius sunkumus ir «žvėrį, tūnantį mūsų pačių viduje». Suteikia ryžtingumo ir drąsos. Meilės vyravimas prieš agresiją, dvasinių dalykų prieš fizinius. Sveikata. 
Apversta korta. Bejėgiškumas, nepasitikėjimas, silpna valia, agresija. Baimės ir aistros.

XII — Pakaruoklis — savanoriška auka. Mokinio korta. Rodo savanorišką arba sąmoningą kažko atsisakymą, pasiaukojimą. Kartais simbolizuoja dvasios prieš materiją pergalę. Pranašo korta. 
Apversta korta. Egoizmas ir egocentriškumas. Bandymas bet kokiomis priemonėmis kažką išlaikyti. Negalėjimas aukotis ar kažką aukoti dėl kitų. Rečiau reiškia pavojingą auką. Netikro pranašo korta.

XIII — Mirtis — transformacijos korta. Rodo permainas, metomorfozes, seno pabaigą ir naujo pradžią. Gali rodyti ilgai trunkančią ligą ir nenumatytus praradimus. Korta ragina panaudoti situaciją atgiminui ir pozityviems pokyčiams. 
Apversta korta. Depresija, liūdesys, vilties netekimas, nenoras kažką keisti. Sunkūs praradimai ir ligos. Vidinė mirtis. Laikinas nesugebėjimas daryti įtaką situacijai. Ragina mąstyti filosofiškai ir būti kantriems.

XIV — Nuosaikumas — «auksinio vidurio» korta. Mokėjimas sujungti tai, kas nesujungiama. Diplomatija, kruopštumas, judėjimas į sėkmę. Polinkis į meną, partnerystę. Sveikatos ir psichinės pusiausvyros atstatymas. Rezultatui reikia laiko, viskas nebus iš karto. 
Apversta korta. Dislalansas, harmonijos pažeidimas, interesų konfliktai. Bereikalingas skubėjimas, per didelis emocionalumas. Netekčių, skyrybų provokacijos.

XV — Velnias — pagundos korta. ateriališkumo pergalė prieš dvasiškumą ir moralę. Puikavimasis. Pelno, aistrų, ydų ir nuodėmių siekimas. Priklausomybė, apsėstumas. Didžiulis užsispyrimas, kitų asmenų paveikimas, nepakantumas. Korta palanki politikams ir kriminalinėms struktūroms. 
Apversta korta. «Kelias į šviesą». Išsilaisvinimas iš vilionių, savęs radimas. Priklausomybės atsisakymas, bet ir negalėjimas daryti įtaką kitiems.

XVI — Bokštas — sutrikdymo korta. Nubaudimas, planų ir reikalų žlugimas. Sudaužytos svajonės, skausmingos netektys. Karma. Kartais rodo atvirą konkurenciją ir nesugebėjimą pasiekti pergalės joje. Sunkios ligos ir praradimai. 
Apversta korta. Sustiprėja kortos neigiama reikšmė. Negalėjimas kažko pakeisti, krizė, žlugimas. Būtina priimti situaciją kaip svarbią pamoką, kažką iš naujo pervertinti.

XVII — Žvaigždė — vilčių ir svajonių korta. Tikėjimas, optimizmas. Daug žadančios perspektyvos. Kūrybinis įkvėpimas. NUOSTABAUS sutikimas, radimas. Kartais suteikia nušvitimą, numatymą. Gali simbolizuoti romantišką Meilę ir vedybas. 
Apversta korta. Prarastos galimybės, prarasta Meilė, viltys, išnykusios iliuzijos. Pesimizmas ir depresija.

XVIII — Mėnulis — baimių, kurias galima nugalėti korta. Rodo padidėjusį nerimą, fobijas, apgavystę, iliuzijas, pasiklydimą, stiprų sveikatos pablogėjimą, proto nusilpimą. Gali reikšti išdavystę, taip pat stiprią intuiciją ar net aiškiaregystę. 
Apversta korta. Įtarumas, nežymios klaidos, priešų demaskavimas ir situacijos paaiškėjimas. Pernelyg didelis susirūpinimąsis savo sveikata.

XIX — Saulė — džiaugsmo ir sėkmės korta. Rodo laimingą periodą, sėkmę visuose srityse. Pasitenkinimas, progresas, pripažinimas, sveikata, Meilė ir draugystė. Neretai susieta su vaikais. 
Apversta korta. Kortos esmė išlieka, tačiau rezultatui reikia laiko. Dėl ilgo laukimo sėkmės tvirtumo pojūtis mažėja.

XX — Teismas — vertybių pervertinimo korta. Žvilgsnis į ateitį iš turimos patirties pozicijų. Grįžimas prie esamų reikalų, santykių bei projektų, galimybė užbaigti tai, kas buvo nebaigta. Teisingi sprendimai, sėkmingos sąjungos. Atgimimas. 
Apversta korta. Negalėjimas pakeisti to, ką norima keisti, negrįžtamai praleista situacija, nusivylimas ir intereso praradimas.

XXI — Pasaulis — pabaigos ir tobulybės korta. Aukščiausių tikslų pasiekimas. Sėkmė. Triumfas ir apdovanojimas. Situacijos susikristalizavimas ir vientisumas. Struktūros kaip visumos suvokimas atsižvelgiant į visas detales. Kartais gali reikšti labai aiškius įvykius, pasaulines permainas. 
Apversta korta. Negalėjimas baigti suplanuoto, sujungti visko į visumą. Tikėjimo savimi, kitais bei savo reikalais praradimas. Idealų ir idėjų žlugimas.  

Įraše naudoti paveiksliukai iš Witsches Tarot by Ellen Dugan, Mark Evans

Šią kaladę galite įsigyti čia.

Atsisiųsk arba skaityk papildomą informaciją, kuri galbūt pravers Tavo Taro bibliotekoje…

knyga "Buriame Raiderio Waito kortomis"

 Buriame Raiderio - Waito kortomis

 

tarot


>

Author Details
Sveiki, aš mirtingasis! Aš tarot skaitytojas ir rašytojas. Mano vietovardžiai mirtisee / anima / tarot vedma. Aš sukūriau raganą, norėdamas ištirti naujus būdus skaityti tarotines korteles, dokumentuoti asmeninę kelionę tarot ir padėti jums rasti savo kelią su savo kortelėmis. Čia sužinosite daugiau, arba pasimokykite į Twitter @gamintą!